Prosjekter

I Håndverkeriet setter vi prosjektet i sentrum. Gjennom dedikerte medarbeidere og samarbeidspartnere, ønsker vi å tilføre prosjektet merverdi. Fokus på prosjektstyring og tett samarbeid på tvers av fag og nivåer er sentralt for å oppnå dette.

Reset

Lysaker Cognizant

Rehabilitering og oppussing av fjerde etasje

Pilestredet 84B

Nytt ungdomshus

Steinhammerveien 1

14 stk eksklusive leiligheter på Holtet

Kristinelundveien 2

Innvendig totalrehabilitering

Østfoldhallene

Oppussing av alle flater, nye fliser og belysning

Sedsvoll feriekoloni

Feriekoloni og friluftsskole

Bærum ishall

Totalrenovering av ishallen

Gastronaut

Innvendig rehabilitering

Jordal skole

Omgjøring tannhelse lokaler

Georg Sverdrups hus

Ombygging av bibliotek

Steenstrups gate 11

Fasade og innvendig rehabilitering