Pilestredet
84B

Tjeneste
Bygg og anlegg
Kunde
Omsorgsbygg Oslo KF
Markedssegment
Verneverdige bygg
Ferdigstillelse
2021
Sted
Oslo
Beskrivelse
Nytt ungdomshus

Pilestredet 84B er en murvilla fra 1887, beliggende i nordre del av Stensparken. Bygget er vernet etter Plan og bygningsloven.

Før rehabilitering

Etter rehabilitering

Håndverkeriet AS fikk i oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF å totalrehabilitere Pilestredet 84B. Her ble det etablert ungdomshus der alle innvendige flater ble fornyet, inkludert oppgradering av utomhus arealer.

Før rehabilitering

Etter rehabilitering

Før rehabilitering

Etter rehabilitering