Vi fornyer

ditt bygg

Siden 1987 har vi vært totalleverandør innen rehabilitering av bygg. Som en aktør i Bygg- og anleggsbransjen er vi storforbrukere av ressurser og energi, derfor må vi gjøre vårt for å velge miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Vi er bevisste på å bruke optimale metoder i forhold til energiforbruk, overholde miljøtiltak og planlegge godt. Slik bidrar vi til å skape trivsel, kvalitet og godt miljø på byggeplassen.

Håndverk

som varer

Vi forplikter oss til å bruke bærekraftige materialer i våre prosjekter og prioritere gjenbruk der det er mulig. Dette innebærer å nøye vurdere valg av materialer, inkludert deres miljøpåvirkning og levetid. Vi vil også aktivt søke etter muligheter for å gjenbruke og resirkulere materialer for å minimere avfall og bevare ressurser.

Håndverkeriet har avtale med iSekk og vår avfallshåndtering skjer gjennom dem. På prosjekter har vi et mål om å oppnå 90% sorteringsgrad.

Vi er miljøfyrtårn sertifisert. Dette medfører til et mer bevist forhold til vårt forbruk og utslipp.

Vi legger fokus på kortreiste byggematerialer. Materialer som blir brukt på byggeplassen, blir alltid kjøpt fra leverandører i nærheten av prosjektet.

I Håndverkeriet satser vi på å kun kjøpe den mengden av materialer som faktisk blir brukt på prosjektet.

Vi har avtaler med leverandørene våre for returordninger.

For å bidra til fossilfrie byggeplasser tilbyr vi alternative løsninger som biogass eller elektrisitet til oppvarming og tørking av bygg. I tillegg til det tilbyr vi fossil- eller utslippsfrie maskiner på våre oppdrag.

20 % av vår bilpark er elektrisk.

Fremtidens

arbeids- og
leverom

En bærekraftig byggeplass handler først og fremst om å gjøre små tiltak i hverdagen. Vi setter mennesker først. Vår forpliktelse til sosial bærekraft omfatter et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) for våre ansatte og samarbeidspartnere. Vi vil sørge for trygge arbeidsforhold, opplæring og utviklingsmuligheter for vårt team. Samtidig vil vi aktivt støtte lokale samfunn og bidra til positiv samfunnsutvikling.

Vi jobber med Rent-Tørt-Bygg.

Vi har alltid infoark om personlig sikkerhetsinformasjon på byggeplassen som leses og underskrives av samtlige håndverkere, også våre underleverandører.

Vi har faste avtaler med leverandører der våre ansatte kan dra og kjøpe riktig tøy og verktøy til arbeidsbruk.

Vi setter av ca. 30 minutter mot slutten av arbeidsdagen der alle rydder etter seg på byggeplassen.

Vi bruker bedriftshelsetjenester

Håndverkeriet er godkjent lærebedrift innen tømrer, maler og murerfaget.

Egen lærlingansvarlig i firmaet som følger opp reisen til lærlinger og blir deres nærmeste kontaktperson.

Lærlinger blir plassert på varierende prosjekter for å bli komfortabel med forskjellige arbeidsoppgaver og byggeplassmiljøer.

Lærlinger får mulighet til å ta fagbrev i regi av Håndverkeriet.

Bærekraft

i alle ledd

Vi søker å etablere sterke forbindelser med bærekraftige partnere og kunder som deler våre verdier og mål. Gjennom samarbeid med slike partnere, vil vi fremme bærekraftige løsninger og utvikle prosjekter som bidrar til en grønnere fremtid. Vi vil også lytte til våre kunders behov og mål, og tilby skreddersydde bærekraftige løsninger som gir merverdi.

Gjennom vår årlige miljørapport innhenter vi tall fra avfallsstasjoner og leverandører. Forbruk av drivstoff og antall kjørte kilometer for vår bilpark blir logget.

Vi tilbyr behovsstyrt belysning og at strømmen er slått av etter at
arbeidsdagen er over.

Håndverkeriet har rammeavtale med blant andre Oslobygg KF og Storebrand der vi sammen utfører miljøvennlige tiltak i prosjektene våre. Vi har også rammeavtale med Norges miljø- og bærekrafitg universitet der fokuset blir på gjenbruk og utnyttelse av eksisterende bygningsmasser.