Rehabilitert

Oppusset

Kjerneområdet vårt er totalentrepriser innenfor rehabilitering og oppussing. Våre kunder består hovedsakelig av faste oppdragsgivere, offentlige byggherrer innen kommunal og statlig sektor, profesjonelle eiendomsforvaltere og boligbyggelag.

Prosjekter

I Håndverkeriet setter vi prosjektet i sentrum. Gjennom dedikerte medarbeidere og samarbeidspartnere, ønsker vi å tilføre prosjektet merverdi. Fokus på prosjektstyring og tett samarbeid på tvers av fag og nivåer er sentralt for å oppnå dette.

Tjenester

Håndverkeriet stiller store krav til seg selv, og våre samarbeidspartnere når det gjelder kvalitet. Vår styrke er en god administrasjon med velkvalifiserte ledere som gjennomfører varierte og sammensatte oppdrag etter kundenes ønske.
I tillegg har vi dyktige og erfarne snekkere, tømrere og malere, samt gulvleggere og tapetserere.

Sirkulære

løsninger.

Rehabilitering av bygg representerer en bærekraftig tilnærming til eiendomsutvikling av flere grunner. For det første reduserer det behovet for å rive ned eksisterende strukturer, noe som minimerer avfallsmengden og sparer verdifulle ressurser. Videre bidrar rehabilitering til å opprettholde det kulturelle og historiske arvet i et område, ogbevarer dermed kulturarv og estetiske verdier.