Håndverkeriet

i dag

Håndverkeriet entreprenør startet som en ren maler og bygg tapetserer bedrift i 1987. Opp gjennom årene har bedriften utviklet seg til å bli en mellomstor entreprenør innenfor rehabilitering av bygg.

Håndverkeriet er et entreprenørselskap som er totalleverandør av alle tjenester som inngår i byggeprosjekter innenfor rehabilitering og ombygging av blant annet nærings- og offentlige bygg.

Vi bygger ut og pusser opp lokaler for store eiendomsbesittere i Norge. Kjerneområdet vårt er totalentrepriser innenfor rehabilitering og oppussing. Våre kunder består hovedsakelig av faste oppdragsgivere, offentlige byggherrer innen kommunal og statlig sektor, profesjonelle eiendomsforvaltere og boligbyggelag.

Håndverkeriet stiller store krav til seg selv, og våre samarbeidspartnere når det gjelder kvalitet. Vår styrke er en god administrasjon med velkvalifiserte prosjektledere og anleggsledere som gjennomfører varierte og sammensatte oppdrag etter kundenes ønske. I tillegg har vi dyktige og erfarne snekkere, tømrere og malere. Vi har gode samarbeidspartnere innenfor fagfeltene elektro, rør, VVS, mur og flis.

I 2022 ble Håndverkeriet kjøpt opp av Solid Gruppen. Solid Gruppen er et konsern bestående av fire kjerneområder.

De fire kjerneområdene defineres som; entreprenørtjenester innen nybygg av bolig og næringseiendom, entreprenørtjenester innen rehabilitering, boligutvikling fra tomtekjøp, samt eierinteresser i ny teknologi/PropTech. Selv om Håndverkeriet nå er en del av Solid Gruppen, driftes selskapet under eget navn og beholder sin identitet.

Vi kan tilføre hverandre god kompetanse og støtte, samtidig som dette vil være komplementært til det vi jobber med i dag.

Terje Lyngaas, konsernsjef i Solid Gruppen

Vi har til enhver tid lærlinger hos oss da vi anser det som helt avgjørende for bransjen at nye håndverkere utdannes.

Håndverkeriet er godkjent lærebedrift i tømrer-, maler og murerfaget. Videre gir lærlingordningen oss muligheten til å rekruttere og videreutvikle lærlinger til å bli dyktige og faglærte håndverkere.

Vår oppfatning er at våre fagarbeidere og lærlinger utvikler seg faglig gjennom praktisk arbeid og problemløsning. Vi har varierte oppdrag med en god kombinasjon av store entrepriser, mellomstore ombygginger og rehabiliteringsprosjekter av sykehus, skoler og næringsbygg, samt mindre service- og oppussingsoppdrag for offentlige og private byggherrer. Denne kombinasjonen av ulike type oppdrag gir alle våre medarbeidere varierte arbeidsoppgaver og bred erfaring slik at de blir i stand til løse aktuelle arbeidsoppgaver.

Håndverkeriet har siden 1987 vært totalleverandør av rehabilitering av bygningsmasser med yrkesstolte håndverkere.

Som en aktør i Bygg- og anleggsbransjen, er vi storforbrukere av ressurser og energi. Derfor gjør vi vårt bidrag ved å velge miljøvennlige og bærekraftige løsninger til våre byggeprosjekter. Vi er bevisste på å anvende metoder for mest mulige optimale forhold med hensyn til energiforbruk. Ved å overholde miljøtiltakene våre og planlegge godt i forveien av prosjekter, bidrar vi til å skape trivsel og god kvalitet på byggeplassen.