Steenstrups
gate 11

Tjeneste
Bygg og anlegg
Kunde
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Markedssegment
Verneverdige bygg
Ferdigstillelse
2023
Sted
Oslo
Beskrivelse
Fasade og innvendig rehabilitering

Fasader ble rehabilitert i samråd med Byantikvaren, Enerhaugen arkitekt og OPAK. Nye vinduer ble montert, levert av Trespesial. Vinduer var kopi av originale, men tilfredsstilte dagens U-verdi krav. Inngangsdøren og porter ble rehabilitert på vårt verksted med riktig behandling.