Tjeneste
Bygg og anlegg
Kunde
Undervisningsbygg i Oslobygg KF
Markedssegment
Offentlig
Ferdigstillelse
2023
Sted
Oslo
Beskrivelse
Omgjøring tannhelse lokaler

Omgjøring av tannhelselokaler til undervisningslokale for elever på ungdomsskolen. Vegger, himling, dører ble demontert. Det ble revet gulvbelegg. Nye gipsvegger ble montert. Fokus var på gjenbruk, så himlingsplater, dører og kjøkkendeler ble gjenbrukt der de kunne.

Ny benkeplate ble lagt på kjøkkenet. Det ble fasadeåpning og nye vinduer kom på plass. Hele lokalet ble freshet opp med nymalte overflater. Nye branndører ble montert i henhold til forskriftskrav. Teknisk anlegg i etasjen ble fornyet.