Sedsvoll
feriekoloni

Tjeneste
Bygg og anlegg
Kunde
Undervisningsbygg
Markedssegment
Verneverdige bygg
Ferdigstillelse
2019
Sted
Sedsvoll
Beskrivelse
Restaurering av gammel villa

Det er vanskeligere å restaurere enn å bygge nytt, men for Håndverkeriet AS har det vært en glede å sette i stand Sedsvoll feriekoloni og friluftsskole.

For å få huset mest mulig unikt, har alle vinduer blitt satt bort til glassmester hvor de er pusset opp. Glasset er produsert slik som det så ut på 1920-tallet, med gjennomgående sprosser som er håndmalt med linoljemaling.

Anleggsleder Jørn Stensberg forteller at utfordringen er at man jobber i en tidsalder man ikke tilhører. Noen ganger må man gå tilbake til den gamle måten å gjøre ting på, som for eksempel å bruke håndbanket spiker. Jobber man med verneverdige bygg må man jobbe i vinkel og vater hele veien. På gamle bygg skal det ikke være rett overalt, der må det tilpasses og nye avgjørelser blir ofte tatt underveis.