Med sine 2.000 innbyggere ligger Kampen som en oase mellom Tøyen og Galgeberg.

Sonsgate 3 ble ferdigstilt i 1932, og ligger på Kampen i Oslo. En trehusforstad oppsto mellom 1859 og 1978, og en del av disse brant i 1879, og ble erstattet av murgårder. Nordre del av Kampen består av murgårder fra 1930-tallet. Trehusbebyggelsen utgjør likevel en stor del av bydelen i dag.

Da Kampen ble innlemmet i Christiania i 1879, ble en rekke gater som hadde navn som allerede fantes innenfor bygrensen, skiftet ut. Østlandsbygdene ble et tema, men i 1952 ble Hakadal og Vestbygata til henholdsvis Fetsund og Sonsgate.

Kunde:

Sonsgate 3

Sted:

Oslo

Tjeneste:

Totalentreprise

Markedssegment:

Sameie

Ferdigstillelse:

2017

Beskrivelse: