Beboerne på Høybråten mener selv de har fått helt nye hus, og er storfornøyde. De 35 rekkehusene fra 1969 har skiftet ut panel og brannseksjonering på loftet. Enkelte av de 139 boenhetene i borettslaget har også skiftet ut vinduer og terrassebord.

Øvre Høybråten borettslag ble tegnet av arkitektene Helge Thams og Per Gaare, og ble oppført av OBOS. Bygningene har saltak, to fulle etasjer og er karakteristiske for 1970-tallet. De fleste er i ettertid påbygd.

På slutten av 1950-tallet var det rekkehuset som regjerte boligbyggingen i landets småbyer og tettsteder. Disse areal-, material- og arbeidsbesparende boligene ble svært populære.  Mange barnefamilier flyttet til Høybråten, og i første halvdel av 70-tallet var Høybråten skole så full at bedehuset måtte tas til bruk som klasserom.

Kunde:

Obos Prosjekt

Sted:

Oslo

Tjeneste:

Bygg og anlegg

Markedssegment:

Borettslag

Ferdigstillelse:

2017

Beskrivelse:

Utskifting av panel i flere faser, utskifting av enkelte vinduer og terrasser. Brannseksjonering på loftet.