Ved forrige århundreskiftet kom tanken om friluftsskoler til Norge. Det å sende syke og svake bybarn til landsbygda for rekreasjon var noe det var stor tro på.

Friluftskolevirksomheten på Dal ble innviet 2. januar 1924, og det bodde til en hver tid 80 helsesvake, undervektige barn fra Oslo her.

På tunet på Dal står da bestyrerboligen i tillegg til en vevstue, en låve med tiseters utedo, skolestue og Tantebo hvor de ansatte bodde.

For å få huset mest mulig unikt, har alle vinduer blitt satt bort til glassmester hvor de er pusset opp. Vekselpanel er skiftet ut, men bevart der det er mulig, og fasaden er malt med linoljemaling.

Låven skal settes tilbake til tilnærmet lik stand som da den ble satt opp i 1924. Kledning er byttet ut, men både panel og tømmer bevares der det er mulig, og males. Nye gulv, bærebjelker og låvebru blir også restaurert. I tillegg vil det bygges på ark og tilbygg, i henhold til gamle tegninger.

Alt blir gjort i henhold til gammel bygge- og maleskikk.

Kunde:

Undervisningsbygg

Sted:

Sedsvoll

Tjeneste:

Totalentreprise

Markedsegment:

Skole

Ferdigstillelse:

2019

Beskrivelse:

Restaurering av gammel villa og låve, utvendig og innvendig.