Fornøyd med nye kirkedører

 -Vi vil gi Arild Bodeng og Håndverkeriet ros for fremragende arbeid og god innsats for arbeidet som har blitt lagt i renoveringen av hoveddøren til Høvik kirke. Kirken har et vern slik at det har vært viktig at gammel maling har blitt fjernet inn til treverket, og riktige produkter og fremgangsmåte er tatt vare på. I tillegg har vi fått god oppfølging underveis med bilder og informasjon, sier representantene fra Bærum kommune Eiendom.

I høst ble 5 sidedører til kirken pusset opp, og Bærum Kommune Eiendom, har ansvaret for kirke og kultur, er svært fornøyd.

Den staselige kirken på Høvik i Bærum, troner høyt der den ligger majestetisk til på sin kolle langs Drammensveien (Europavei 18). Kjører man forbi, kan man ikke unngå å legge merke til det staselige bygget.

Kirken er en korskirke i tegl, med rundt 500 sitteplasser, som ble innviet i 1898. Fire år tidligere hadde grosserer Frithjof Plahte tilbudt Østre Bærum tomten, som han hadde samlet inn penger til helt siden 1880.

Byggingen av kirken tok til i 1895, etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen, Kristiania. Byggmester Lorentz Christian Wagle var ansvarshavende for oppføringen. Kirken er utført i upusset rød tegl, med enkelte detaljer i glasert sort tegl og kalkpussede overflater. Kirken er utført i en livlig engelskinspirert nygotikk, og danner et markant, asymmetrisk motiv ved Drammensveien med trappegavler, fremspring, spir og fialer.

Tårnet står på korets nordside. Tårnfoten tjener som sakristi og har dør til koret. På korets østgavl er det en sirkulær blending med årstallet 1897, som er året da selve bygningen sto ferdig. Kirken ble innviet i mars 1898 av biskop Anton Christian Bang, som uttalte, ”Guds bolig er hos menneskene”.

Kunde:

Bærum kommune Eiendom

Sted:

Høvik

Tjeneste:

Renovering av kirkedører

Markedssegment:

Offentlige bygg

Ferdigstillelse:

2018

Beskrivelse:

Renovering og maling av kirkedører