Haukåsen skole er opprinnelig skole og barnehave, bygget i 1972. I dag er den en bydekkende spesialskole for elever med sammensatte lærevansker. Skolen har klasser fra 1.– 10. klassetrinn.

Skolen har 80 elever i alderen 6 til 20 år, og opplæringen spenner fra lesing, skriving og regning til trening på dagliglivets ferdigheter som matlaging og sosial trening.

Mange av elevene har ikke mulighet til å være ute, og er avhengig av trivelige og funksjonelle lokaler. Atriet er laget med ulike soner som er fylt av mange farger tilpasset ulike behov. Lokalet er delt inn i rolig sone, lekesone og aktivvsone. De ulike sonene skal gi elevene motoriske utfordringer, sansesstimuleringer, opplevelser og variasjon i hverdagen. Fargevalget er ikke tilfeldig, men nøye tilpasset den enkelte sone.

Kunde:

Haukåsen Skole

Sted:

Oslo

Tjeneste:

Bygg og anlegg

Markedssegment:

Skole

Ferdigstillelse:

2014

Beskrivelse:

Totalentreprise. Innbygging av uteplass og mellomgang, brann-oppgradering, nytt ventilasjonsanlegg etv