Like bak Aker Brygge ligger Munkedamsveien 53B, som er en kontoreiendom på 3.703 kvm.

Gården ble oppført i 1877, tegnet av arkitekt Chr. Nordraach, og ombygd i 2016.

Munkedamsveien var opprinnelig en privat vei over løkka Munkedammen, men ble omregulert og ble en viktig gjennomfartsåre med trikkelinje.

Totalt 240 kvm med kontorer er pusset opp av Håndverkeriet.

Kunde:

Munkedamsveien 53

Sted:

Oslo

Tjeneste:

Totalentreprise:

Markedssegment:

Næringsbygg

Ferdigstillelse:

2017

Beskrivelse:

Leietakertilpasning. Nytt kjøkken, og toaletter. Teppelegging, maling og overflater