Fremtidens håndverkere fra Eidsvoll videregående skole, fikk høre og lære om restaurering av den gamle bestyrerboligen på Sedsvoll feriekoloni og friluftsskole.

– Det takverket vi har her, er et såkalt valmtak. Når du lager et slikt tak, er du helt og holdent avhengig av en tegning i full skala. Alle bitene i taket er lagd ut fra denne tegningen. Anleggsleder Jørn Stensberg fra Håndverkeriet peker og forklarer for 12 lydhøre elever fra VG2, Bygg- og anleggsteknikk ved Eidsvoll videregående skole.

Deres andre skoleår har så vidt begynt, og denne dagen skal tilbringes på tunet til Sedsvoll feriekoloni og friluftsskole. Her skal de først og fremst lære om restaurering av gamle hus, men også litt om stedets historie.

Frisk luft og mat til bybarna

– Dette var en feriekoloni for Oslos arbeiderbarn som var undervektige og helsesvake. Barna ble tatt ut av skolelegevesenet i Oslo, og oppholdet varte til de hadde lagt på seg de nødvendige antall kilo etter vekttabellene. Her skulle de få sunn mat, masse frisk luft, hvile, og noe skolegang, forteller kulturminnevernkonsulent i Ullensaker, Christine Haakstad.

Det å sende syke og svake bybarn til landsbygda for rekreasjon var noe det var stor tro på, og i 1924 startet friluftsvirksomheten på Dal i Ullensaker. Tunet består av et skolebygg, en vevstue, en låve med en tiseters utedo, og så var det tantebo, der bodde de ansatte som skulle passe på jentene. Huset som settes i stand av Håndverkeriet, var den gamle bestyrerboligen.

Restaurering krever kunnskap

– Det er vanskeligere å restaurere enn å bygge nytt. Det blir heller aldri slik som man planlegger, man vet aldri hva som dukker opp. Da vi åpnet veggene her, fant vi for eksempel råte i stokkene. Dette er ikke rehabilitering, men restaurering, og her gjelder det å jobbe i vinkel og vater hele veien, og så må det brukes skjønn. Enkelte ganger må man gå helt tilbake til den gamle måten å gjøre ting på, som for eksempel å bruke håndbanket spiker. Det er ikke nødvendig her, men nå tilbakesetter vi bygget visuelt til slik som det opprinnelig var, forklarer Stensberg igjen.

Gutta fra Eidsvoll er stille, og følger godt med. De syns det er hyggelig å være på tur og syns de lærer mye som de ikke kunne fra før. Sebastian er verneombudet i klassen, han følger ekstra godt med når Lars Arctander, prosjektleder i Håndverkeriet forteller om viktigheten av HMS.

Håndverkeriet – en lærlingebedrift

– Om ikke HMS’en er på plass så er du ille ute, så den skal og må følges. Vi bruker ganske mye tid på dette, spesielt når det kommer nyansatte. Ikke alle skjønner viktigheten, og da blir det mye spørsmål, men dette er regulert i lover og forskrifter, så de er det bare å følge, forteller han og viser tenåringene HMS tavla som hver dag følges opp.

Lars Arctander og Håndverkeriet er opptatt av å skape interesse og engasjement blant unge håndverkere. Bedriften har til stadighet nye lærlinger, og flere av dem har blitt i Håndverkeriet. Jørn Stensberg skulle dog ønske flere interesserte seg for restaurering av gamle bygg, og kulturminnevernkonsulent i Ullensaker, Christine Haakstad er helt enig.

Fremtiden vil kreve renovering

– Jeg er veldig glad for at dere er her i dag. Jeg driver med en rekke restaureringsprosjekter, og vi ser jo at det ikke er så veldig mange håndverkere som har greie på antikvarisk istandsetting. Vi håper å skape noe interesse for verneverdige bygg og restaurering. I fremtiden vil det kanskje være enda mer brukt for dyktige håndverkere som kan renovering og restaurering av gamle bygg. Det er beregninger som sier at ganske mange prosent av bygningsmassen som er i 2040 står allerede, så mye av arbeidet i fremtiden vil bestå av å reparere stående bygninger. I fremtiden vil det sannsynlig bli mer renovering enn å bygge nytt, mener Haakstad.

Skoledagen nærmer seg slutten, men Jørn kan på tampen fortelle at det er funnet navnet på tømmermesteren som satt opp bestyrerboligen på 20-tallet.

-Vi fant navnet på tømmermesteren. Man kan lære mye av anno-merker. Gjør vi noe spesielt, setter vi også i dag navn, dato og årstall bak på panelet for eksempel, eller oppe i takkonstruksjonen. Å komme med anno-merket sitt er viktig. Min gamle læremester sa, at setter du anno, så skal du aldri være redd for å gå forbi jobben din igjen, da har du signert på at du har gjort en ordentlig jobb, avslutter han.