Miljøstyring

Vi i Håndverkeriet ønsker å imøtekomme kundenes visjoner og å påvirke miljøet i riktig retning. Vi skal ikke bruke opp naturens ressurser for kommende generasjoner. Vi er derfor bevisste på å anvende best mulige metoder med hensyn til energibruk.

Transport – Vår bilpark består av 20 % elektriske kjøretøy. Materialer som blir brukt på byggeplassen, blir alltid kjøpt fra leverandører i nærheten av prosjektet. Vi legger fokus på kortreiste byggematerialer slik at det ikke går unødvendig tid og ressurser på transport. Dette gjør jobben både mer ressurs- og tidseffektiv og ikke minst bærekraftig.

Bærekraftig arbeidsplass – En bærekraftig byggeplass handler først og fremst om å gjøre små tiltak i hverdagen. Vi tilbyr blant annet behovsstyrt belysning og at strømmen er slått av etter at arbeidsdagen er over. Ellers har vi god oppfølging av HMS på arbeidsplassen vår. I Håndverkeriet jobber vi mot Rent-Tørt-Bygg. Vi setter av ca. 30 minutter mot slutten av arbeidsdagen der alle rydder etter seg på byggeplassen. Slik skapes det bedre trivsel og god kvalitet på arbeidsplassen.

Klimafokus – For å bidra til fossilfrie byggeplasser tilbyr vi alternative løsninger som biogass eller elektrisitet til oppvarming og tørking av bygg. I tillegg til det tilbyr vi fossil- eller utslippsfrie maskiner på våre oppdrag.

Kildesortering – Håndverkeriet har avtale med iSekk og vår avfallshåndtering skjer gjennom dem. På prosjekter har vi et mål om å oppnå 90% sorteringsgrad.

Innkjøp & gjenbruk av byggematerialer – I Håndverkeriet satser vi på å kjøpe den mengden av materialer som faktisk blir brukt på prosjektet. Ellers er vi flinke til å gjenbruke materialer som blir overflødig. Vi har avtaler med leverandørene våre for returordninger. Håndverkeriet er medlem i Grønt Punkt Norge som sørger for at emballasjen fra leverandører blir gjenvunnet på riktig måte. Vi har strenge rutiner for håndtering av byggematerialer som inneholder miljøfarlige stoffer ved miljøsanering.

Miljøsertifisering – Som miljøfyrtårn sertifisert har vi blitt mer bevisst på vårt forbruk og utslipp. Gjennom vår årlige miljørapport innhenter vi tall fra avfallsstasjoner og leverandører. Forbruk av drivstoff og antall kjørte kilometer for vår bilpark blir logget.